sobota, 18 kwietnia 2015

Jedyna naturalna religia-analiza

TEZA: Islam jest jedyną naturalną i niezmienną religią dla wszystkich narodów na całym świecie, i wszystko krąży wokół islamu!


A teraz spróbuje to.. może nie tyle co udowodnić, ale podać wam kilka logicznych, wręcz prostych przykładów do waszych dalszych poszukiwań i rozmyślań..niech Bóg wam błogoslawi..

Islam to diin al fitra- religia naturalna, jako, że Stworzony jest przez Boga, na korzyść ludzkości-  tak by zgodnie współgrać z ludzką naturą i naszym życiem tu- na ziemi, w sposób delikatny, naturalny, tak, by w rezultacie zapewnić ludzkości odpowiednie i dobre życie tu na ziemi, oraz zbawienie w życiu pozagrobowym ( o ile ludzkość sie nie odwróci).

Islam jest religią, opartą na naukach wszystkich proroków, od poczatku świata i tym samym, od początku samego Adama (pokój z nim). 
Jest to religia, która została nakazana już pierwszym ludziom na ziemi, dla których było to coś naturalnego, ponieważ znali oni Boga, wiedzieli dobrze, że On i tylko On-Jest ich Stworzycielem, Panem i Królem.. nie było więc żadnego powodu, by w Niego nie wierzyć i się Jemu nie poddać w pokorze..
Islam więc, jest religią Noego, Abrahama, Mojżesza, Jezusa i Mohammeda, jak i wszystkich pozostałych proroków i wysłanników (pokój z Nimi) 
Islam jest religią naturalną, nakazaną nam i zesłaną przez Boga od początku istnienia człowieka. Każdy więc, kto uwierzył kiedykolwiek w Jednego Boga, nie dodawał mu współtowarzyszy i modlił się i poddawał tylko do Niego- był muzułmaninem, ponieważ poddawał się Prawdziwemu Bogu, a nie ludziom i ich wymysłom, nie ich zniekształcanym księgom czy prawom..
Jako że islam był pierwszy, i wiara w Jednego Boga Stwórce, od zawsze towarzyszyła człowiekowi- większość religii na świecie pochodzi właśnie od Islamu, tylko że poprzez brak edukacji, zapomnienie lub celowe zniekształcenia, zostały one zmienione tak bardzo, aby człowiek na górze szczebli religijnych, mógł na nich w dany sposób skorzystać. 
Islam natomiast od początku nawołuje do wiary w Jednego Boga, wiary w Jego proroków i wysłanników (pokój  z nimi) do proszenia tylko Boga i do szukania tylko Jego Przebaczenia... naturalnie prosto i bez żadnych dodatkowych przyrządów czy innych rzeczy, bądź osób, które mogłyby na naszej wierze jakoś korzystać.. a jednak z różnych powodów, tak trudno ludziom to przyznać..w to uwierzyć i tym żyć...  a przecież nawet szatan wierzy w Boga, on przeklęty, widział Go i nie zaprzeczył nigdy Jego Boskości, jak i temu, że to Bóg Jest Panem wsyzstkiego, bo On Stworzył wszystko, jak i samego szatana.. subhanAllah, a człowiek wciąż zaprzecza Bogu..
Wprzeciwieństwie do wszelkich religii i wierzeń- Islam ma więc bardzo proste przesłanie, które dotyczy wszystkich ludzi przed Mohammedem (pzn) i wszystkich ludzi po Mohammedzie (pzn).. wszytskich ludzi przed zesłaniem Koranu i wszystkich ludzi, po zesłaniu tej ostatecznej księgi, jednym słowem- wszystkich ludzi od początku świata, do jego końca:
“(...)Oni mówią: "Nikt nie wejdzie do Ogrodu, prócz wyznawców judaizmu lub chrześcijan." Takie są ich pragnienia. Powiedz: "Przytoczcie wasz argument, jeśli jesteście prawdomówni!" Tak! Ten, kto poddał całkowicie swe oblicze Bogu i czyni dobro, będzie miał nagrodę u swego Pana. I tacy nie doznają żadnego lęku ani też nie będą się smucić.” Koran 2:111-112
Zwrot 'poddał' użyty w tym wersecie to 'aslama' a od tego samego członu S-L-M pochodzi słowo 'salam'- pokój oraz 'islam' - poddanie się, dotyczy poddania się woli Boga.
Jak widać, nazwa ta nie ma żadnego związku z jakimkolwiek obszarem, krajem, narodowością, lub wydarzeniem historycznym; a jest to naturalna, prawdziwa i najbardziej na świecie uniwersalna nazwa, dla prawdziwej naturalnej i uniwersalnej religii..od początku do końca..
Dodatkowo sukces mogą wg Samego Boga, odnieść ludzie, którzy uwierzyli w Niego-  Boga Stwórcę (tak w Niego, jak i we wszystkich proroków, Anioły, Księgi, qadr- przeznaczenie dobre i zle, oraz życie po śmierci) i poddali się Bogu całkowicie (czyli, że nikt nie był na pierwszym miejscu w czyimś sercu, a tylko Bóg i to, co On Nakazał, bądź czego Zakazał, było dla tej osoby- najważniejsze), po czym robili dobre dzieła (zauważmy, że Bóg nie powiedział o dobrych dziełach najpierw i wyłącznie, ale za warunek sukcesu Podał na pierwszym miejscu poddanie się w wierze Jemu Jedynemu. i nie jest to też sama wiara (bez czynów czy słów) ani nie jest to samo czynienie dobrych rzeczy (bez wiary), więc bycie dobrym człowiekiem do końca nie wystarcza by wejść do Raju ( trzeba najpierw przyznać/uwierzyć w Boga i nie ma tu wymówki, bo Bóg Powiedział że do każdego narodu wysłany był wysłannik z wiadomościa o Nim, a odkąd człowiek usłyszał, że jest Bóg- odpowiedzialny jest za siebie aby coś w tym zrobić, jednym słowem poszukać prawdziwej i czystej wiary) trzeba też poddać się temu, co Bóg od nas oczekuje, robić to, co On Nakazuje i trzymać się z dala od tego- co nam Zakazał).

Judaizm uważa, że Żydzi są narodem wybranym - a status Żyda, może być nabyty tylko z urodzenia i stanowi o wyższości Żyda nad nie-Żydem (gojim) w cokolwiek, by ten nie wierzył.. Przyjęcie judaizmu wymaga też, aby dana osoba skłamała wszem i wobec i zapewniła, że wywodzi się z rasy Żydowskiej, i że jej przodek został wyzwolony z ziemi Egipskiej przez Mojżesza, czy coś w tym stylu. Tylko taka hipokryzja sprawi, że osoba ta, zostanie przez niektórych Żydów w jakimś stopniu zaakceptowana jako Żyd. Dodatkowo żydzi odrzucają misję Jezusa (pzn) i analogicznie Mohammeda (pzn) który przyszedł jako prorok, jeszcze później niż Jezus (pzn) stąd jest obawa, iż wiara ta została zniekształcona z powodu nie ujęcia reszty proroków.
Nie jest to więc naturalna wiara prowadząca do dobra (nakazuje kłamać już podczas przyjęcia wiary) ani nie prowadzi do wiedzy całkowitej we wsyzstkich czasach, poniewaz prawo mojżeszowe dawno straciło na uniwersalności, jako, że zesłane było na tamte czasy, do tamtych ludzi.. Stąd ponieważ judaizm posiada braki w przesłaniu, nasiąknięty jest dodatkowo nacjonalizmem i dumą narodu wybranego.. polega on więc i to logicznie, już na pierwszym planie analizy..
Chrześcijaństwo natomiast utrzymuje, że trzeba wierzyć w różne doktryny, przede wszystkim wiarę w zbawienie i to, że Jezus umarł za grzechy wszystkich ludzi (i tu nasuwa sie pytanie, co z tymi, którzy umarli przed Jezusem, bo za nich nie zdąrzył on umrzeć..co więc z ich grzechami, co z nimi w grobach??). także, że dziecko bez chrztu pojdzie do Piekła (jaka w tym logika, skoro po pierwsze Jezus ponoc juz raz umarł za grzechy świata, czemu więc dusza, która nie zdąrzyła nawet zrobić jednego grzechu miała by iść do Piekła jeśli nie zostałoby na nią wylane trochę święconej wody, i to w razie nagłym, nawet nie przez księdza, ale pielęgniarke czy lekarza porodowego??? tu nasuwa sie kolejne pytanie.. skoro pielęgniarka czy lekarz moga posiąść taką wielką chwilową władzę, by zadecydować/ sprawić, że ta duszyczka pójdzie do nieba, to po co są w ogóle księża i ich wielka władza rozgrzeszania i chrztów) pomijam już doktrynę że Bóg stanowi 3 w 1,  czyli Trójcę, czasami jest Jeden, czasami ma syna i czasami nawet ducha. więc jest ich jednak kilku, bo na logike biorąc jeśli rozdzieli się On na chwilę z synem, to jest tedy jego jedną częścią, a skoro ma części- to znaczy, że nie jest jeden.. Zresztą pomijając juz nielogiczne niejasności, ale doktryna Trójcy, jak kościół katolicki zresztą sam przyznaje i zapisuje w pismach (tych publicznych też, np “The New Catholic Encyclopedia” Tom XIV, s. 295.) została przyjęta do wiadomości i wiary przez chrześcijan- nie wcześniej jak w  IV wieku po Chrystusie, więc logicznie, nie może też odnosić się ani do czasów przed Jezusem, ani też do Jego czasów.
Nie jest to więc ani uniwersalna religia, ani dla wszystkich ludzi i narodów...
Islam natomiast jest na świecie od samego początku i będzie do samego końca, ważny jest dla wszystkich narodów, jak i do wszystkich narodów został zesłany.. Nie zaprzacza on żadnemu prorokowi, czy wysłannikowi, uznaje wszystkie księgi zesłane od Boga (te oryginalne, a kwestionuje te zmienione, dlatego że Sam Bóg Powiedział, iż zostały one sfałszowane, tym samym nie są już dłużej wiarygodne), islam nie zaprzecza też istnieniu Boga, ani nie umnijesza Jego Atrybutom i Władzy;  nawołuje do szukania Go, rozmyślania i własnego analizowania, tak by odnaleźć wiarę i poddać sie tylko Jemu, żadnych pośredników, duchownych, żadnych świętych, amuletów i innych..tylko my i Bóg- On który nas Stworzył, Dał nam życie, zabierze je kiedyś a potem wskrzesi w Dniu Sądu..
Bóg od samego początku, jest dla nas wszystkich Jednym i tym samym Bogiem..nie zmeinia się jak w innych religiach z Jednego w jednej księdze w 3ch w drugiej.. wiara w Niego jest też jedna i ta sama.. naturalna.. pierworodna.. której powinniśmy zawsze szukać u źródła.. a nie tam, gdzie zostala ona już przetworzona w coś innego..
Powróćmy do Bboga, nawet jeśli miałoby być to narazie tylko i wyłącznie w głębi naszej duszy, na dnie naszego serca, bądź w tajemnicy przed całym światem.. powróćmy do niego szczerze sisotro i bracie, nawet jeśli miałabyś nie ubierać teraz hidżabu, a ty- zapuszczac brody, czy nawet zmieniać stylu życia... bo przecież to nasze serca, nasza wiara i nikt inny nie powinien i nie będzie za nas odpowiedzialny, a tylko my sami..
Przyznajmy w końcu, że  nie ma innego godnego czci boga, jak tylko Jeden Prawdziwy Bóg Stwórca (po arabsku oznacza Allah) oraz Mohammed jest jego wysłannikiem i sługą, i Jezus był jego wysłannikiem i sługą, tak jak Mojżesz oraz inni prorocy.. i róbmy dobre uczynki z nadzieją na Jego Miłość i Litość.. z nadzieją na spełnienie Jego obietnicy, że tacy ludzie odniosą sukces i nie zostana poniżeni w Dniu Sądu.. Przyznajmy, wbrew własnym emocjom, że to islam właśnie, jest jedyną i naturalna religią wszechczasów; 
I obyśmy wszyscy byli,  wśród tych, którzy odniosą sukces... amin ya rabb amin..


3 komentarze:

 1. Chrystus w dniu po swojej śmierci zstąpił do piekieł i wybawił duszę które nie zasługiwały na karę więc nie są zbawieni tylko Ci po jego śmierci. Dusza nie ochrzczona wcale nie idzie do piekła nikt tak nie mówi a ta moc którą ma pielęgniarka albo rodzic jest uzasadniona wypadkiem natomiast w razie gdyby nic się nie stało chrzest musi być powtórzony. Bóg jest jeden a nie trzech, i nie 3 w 1 tylko 1 i wcale się nie rozszczepia ani nic Bóg jest jeden w trzech osobach ale jeden.

  OdpowiedzUsuń
 2. Drogi Anonimowy, dziękuję Ci bardzo za zainteresowanie i zapraszam Cie do mnie jak najczęściej- bo zależy mi i to bardzo na opinii drugiej strony:)))
  Mam jednak obawy, iż być może dlatego, że masz dobra duszę i myślisz o Bogu jak najlepiej z silną wiarą w Jego istnienie- pomimo braku jakiejkolwiek konkretnej wiedzy podanej bezpośrednio przez Boga (bo tym chrześcijaństwo od islamu się róźni- biblia to skład przekazów ludzkich o człowieku (bo jednak Jezus na czas na ziemi byl wg biblii człowiekiem- jadl, modlil sie, myl i nawet umarl jak czlowiek), a koran to słowo Boga, podane przez anioła Gabriela i powtórzone nam przez człowieka, ale zwroty tam sa tylko od Boga do ludzi, czasami do muzulmanow, czasami do chrzescijan, zydow i czasami do niewierzacyc) a Ty dlatego pewnie, że Twoje serce ma dobro w sobie, ktore nie może pozwolic by zaprzeczyć egzystencji Boga, to wybrało wiare w Boga w ciemno, a znajomość i wiedzę o Nim na wyczucie.. nie mam nic przeciwko, jako że każdy ma większą lub mniejszą potrzebe racjonalnych informacji, w które jest w stanie uwierzyć.. i kążdy ma większą lub mniejszą potrzebe poszukiwania informacji o tym jaki naprawdę jest Bóg
  a nie jakim sobie go tylko wyobrażamy..

  Analizując Twoja wypowiedź, mam do Ciebie kilka pytań, ze względu na to, iż mi wiara w ciemno juz dawno nie wystarcza; ale jeśli uważasz, że Twoja religia jest prawdziwa, musi być też ona bardziej logiczna niż islam... bo inaczej nie byłaby prawdziwa

  1. Piszesz: "Chrystus w dniu po swojej śmierci zstąpił do piekieł i wybawił duszę które nie zasługiwały na karę "
  Jeśli naprawdę, by w to uwierzyć, to przeczy to sprawiedliwości Boga.. Jak mógłby On-Bóg, pozwolić aby ktokolwiek cierpiał, pomimo, że na to ostatecznie nie zasługuje, nawet przez minute??
  Uważam to za całkowity brak logiki i wymyślone przez człowieka kłamstwo o Bogu; jest to też pomniejszanie Jego Mocy, bo czemu miałby On czekać do stworzenia Chrystusa, by wybawić te niewinne dusze? On sam może niedopuścić do jakiegokolwiek niesprawiedliwej krzywdy. w koncu On będzie miał Sąd Ostateczny.On daje zycie, On zabiera, On Decyduje..czyż nie?

  2. Po co jest chrzest, jeśli nie po to aby wybawić dusze od piekła?po co powtarzać chrzest jeśli wszystko będzie ok? to ta pielęgniarka ma tę moc (tu nie wiem czego, bo do tej pory myślałam że wybawienia od piekla) czy trzeba po niej jednak powtarzać?

  3. Skoro Bóg Jest Jeden z czym sie jak najbardziej z Tobą- zgadzam;. ale to oznacza,że nie może być w tym samym czasie w 3ch osobach, bo bycie w 3 osobach nie znaczy jeden.. No chyba że to jest 1 ale w 3 jakieś inne dla Boga, tak jak inna sprawiedliwość.. no w sumie jest inne..prawda.. inne- bo nielogiczne..

  Ty w to wszystko wierzysz, bo tak chcesz i tak ci łatwiej, ale to wcale nie znaczy, że to prawda i tak jest. Mogę się mylić i proszę popraw mnie, ale w biblii nie ma nic na temat 3 osób Boga czy 3 ale w Jednym Bogu, czy tego że Jezus po śmierci zstąpil do piekieł ( i ile tych piekieł jest tam w ogóle?) i wybawił dusze kóre nie zasługiwały na karę.
  Nie wiem doprawdy jak wytłumaczyć logicznie i bez fałszu komuś pośredniemu, że to ok zabić niewinną osobę ( w dodatku jedna z najlepszych- bo Jezusa)za grzechy innych ludzi? sprawiedliwość z pewnością to znowu nie jest. ale jak wytłumaczyć, że Bóg może tak zadecydować i na to pozwolić, tak samo jak pozwolić iść do piekła i cierpieć niewinnym ludziom urodzonym przed śmiercią Jezusa (przed wyciągnięciem ich przez niego z piekła? no chyba że oni w piekle do w karty grają i się opalają a nie cierpią katusze).. i jak po tym wszystkim powiedziec że ten Bóg nadal Jest sprawiedliwy? a Twoja religia jest prawdziwa?

  Ani nie pokazuje, że wierzy w Jednego Boga, ani nie pokazuje że jest On Sprawiedliwy; a Juz napewno nie pokazuje tego samego wierzenia dla ludzi od poczatku świata po jego koniec. Sam kosciol pise i mowi ze trojca powstala pomiedzy 300-400 rokiem po narodzeniu Chrystusa. wiec Bog nie byl w 3 osobach zawsze, ale 3-4 wieku po Jezusie..

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Owszem Bóg Jest Sprawiedliwy, ale ludzie sa źli i zmienili wam biblie jak i całą prosta religię monoteistyczna..mianowicie odlaczyli sie od islamu i stworzyli sobie chrzescijanstwo:(
   zrobili z Boga człowieka, pomniejszyli Jego Moc i prawdziwa władzę plus podzielili go na 3 wbijając na ślepo ludziom, że akurat w tym jednym przypadku to nie 3 tylko nadal 1...

   Bardzo ciekawi mnie Twoja logiczna i tylko logiczna odpowiedz, bo wiara to jedno i super jak jest mocna (niech rosnie i rosnie ku zadowoleniu Boga) ale wiedza i logika to drugie.. Trzeba udowodnic ze Bog Jest i Jaki Jest aby wiara mogla zdrowo rosnąć do góry i jeszcze nam pomóc po śmierci:)

   Usuń